Gyermekápolási Táppénz

payrolllogo-e13832156436142013-ban módosult a gyermekápolási táppénz (továbbiakban: GYÁP) igénybevételére vonatkozó szabályozás. Egy-egy törvényi változás kapcsán érdemes áttekinteni a teljes szabályozást, hiszen előfordulhat, hogy a változatlan formában hagyott szabályokkal sem vagyunk maradéktalanul tisztába. Most így tekintjük át a gyermekápolási táppénz intézményét.

2013. július 6-tól hatályos GYÁP változások alapján, a gyermek kórházi tartózkodásának idejével kapcsolatban bővült a törvény által meghatározott „keresőképtelen” fogalma. Az új szabály szerint keresőképtelennek minősül az a szülő is, aki 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartamára, a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben a gyermeke mellett tartózkodik.

A változás lehetővé teszi, hogy a szülő gyermekápolási táppénzt (GYÁP) igényeljen a gyermek kórházi tartózkodásának idejére, amennyiben a szülő is a kórházban tartózkodik gyermekével. A GYÁP mértéke ebben az esetben az egy napi átlag kereset 50 százaléka, egyezően a táppénz kórházi tartózkodás idejére adható mértékével. NAGYON FONTOS, hogy az igénybevételéhez külön orvosi igazolás szükséges a gyermek kórházi kezelő orvosától, amelyen a keresőképtelenséget jelölő kódnak csak és kizárólag „5” kód az elfogadható. Ezt tanácsos minden esetben ellenőrizni!

A méltányosságból adható gyermekápolási táppénz alapján, lehetőség nyílik a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolásának, vagy kórházi tartózkodásának idejére is gyermekápolási táppénz megállapítására. A szülő részére ez esetben kizárólag méltányosságból lehet megállapítani gyermekápolási segélyt. A méltányossági kérelmet a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervéhez kell benyújtani.

A változások után nézzük, hogy mi is az a GYÁP, kinek, mikor és milyen feltétellel adható?

Gyermekápolás táppénz fogalma: A pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett biztosított, a biztosítás fennállása alatt a beteg gyermekének ápolása miatti keresőképtelensége esetén gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot.

A gyermekápolási táppénz jogosultsági feltétele megegyezik a táppénz általános jogosultsági feltételével. A gyermekápolási táppénz is naptári napra jár, és a szülőnek az összes táppénzre jogosultsági feltétellel rendelkeznie kell, úgymint a folyamatos biztosítási idő. A táppénzzel ellentétben, a gyermekápolási táppénz idejére betegszabadság nem adható ki, már az első naptól kezdve a táppénz szabályait kell rá alkalmazni.

A gyermekápolási táppénzt a szülők bármelyike igénybe veheti. Ha a szülők a közös háztartásában élő gyermek után az egyik szülő gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesül, ugyanazon gyermek után a másik szülő gyermekápolási táppénzre nem jogosult. A gyermeknevelési támogatásban, és a gyermekgondozási segélyben részesülő szülők esetében csak az a szülő jogosult a gyermek betegsége esetén gyermekápolási táppénzre, aki az ellátás folyósítása mellett végez keresőtevékenységet. A szülő azon gyermekek után, akik jogán a Gyes-t, Gyet-et igénybe veszik, nem kaphat gyermekápolási táppénzt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy egy adott időpont egy szülő csak egy gyermek után jogosult bármely ellátásra, vagyis választhat az ellátások között, azonban ha nem így jár el, akkor jogosulatlanul vesz fel ellátást! Ugyanazon időpontban két gyermek után járó ellátásra csak úgy lesznek jogosultak a szülők, ha az egyik gyermek után az anya a másik gyermek után az apa veszi igénybe az ellátást.

Gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama, azaz a GYÁP jogosultsági napjainak száma nem változott, folyósítás időtartama továbbra is függ a gyermek életkorától, illetve attól a meghatározó ténytől, hogy a szülő az igényléskor egyedül neveli-e a gyermeket.

Gyermekápolási díj az alábbiakban leírtak szerint vehető igénybe a gyermek megbetegedése esetén (a napok száma nem szülőnként, hanem gyermekenként értendő):
• A szülő szoptatás, illetve ápolás címén 1 esztendősnél fiatalabb gyermek után akarja igényelni az ellátást. Ekkor időbeli korlátozás nélkül igénybe veheti a gyermekápolási díjat, de csak a gyermek 1 éves koráig jogosult erre az igénybevevő szülő.
• Az 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermek esetében 1 éven belül maximum 84 naptári nap vehető igénybe gyermekápolási segély jogcímen a gyermek megbetegedése esetén.
• Három évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén gyermekenként és évenként 42 napra, illetve egyedülálló szülő esetében gyermekenként 84 napra jár a GYÁP.
• A 6 és 12 év közötti gyermek, illetve gyermekek esetén gyermekenként egy évre vonatkozóan 14 napra, illetve egyedülálló szülő 28 napra kérheti a gyermekápolási táppénz folyósítását.

Egyedülállónak minősül az egészségbiztosítási szempontból az, aki:
• hajadon,
• elvált,
• özvegy,
• vagy a szülők külön élnek.

Ezen felül azok is egyedülállónak számítanak, akiknek a házastársa:
• munkaképtelen,
• egészségügyi állapota alapján az I. vagy II. csoportba tartozó rokkant,
• egészségügyi állapota miatt a vakok személyi járadékát kapja,
• illetve akinek a házastársa előzetes letartóztatásban van, vagy börtönbüntetését tölti.

Az egyedülállóság fennállását igazoltatni kell.

JÓ HA TUDJUK:

• A gyermekápolási táppénzes napokat alapvetően az anya munkáltatója tartja nyilván. Ha az apa kívánja igénybe venni a gyermekápolási táppénzt, akkor az igény teljesítését megelőzően a nyilvántartásra kötelezettel igazoltatni kell a gyermekre tekintettel még igénybe vehető napok számát.

• Az a nagyszülő, aki az unokája után gyermekgondozási segélyben részesül és a gyermek beteg lesz, a biztosított szülő jogosult gyermekápolási táppénzre.

•  A mostohaanya, a mostohaapa (vérszerinti, örökbefogadó szülővel együtt élő házastárs), a nevelőanya, nevelőapa, illetőleg a helyettes szülő, és a gyám is jogosult lehet gyermekápolási táppénzre, a jogosultsági feltételek fennállása esetén.

•  Az élettárs a közös háztartásban eltartott gyermek után nem jogosult gyermekápolási táppénzre kivéve, ha a gyermek a vérszerinti gyermeke.

•  GYÁP a gyermek születésnapját követő naptól a gyermek következő születésnapjáig jár, azaz a gyermek életkorához igazodik és nem naptári évekhez.

Szakértőnk
Strack Bernadett

Payroll Consulting Könyvelő és Tanácsadó Iroda
www.payroll-consulting.hu
2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 33.
+36-20-371-0428